Αποστολή προσκλήσεων FOODTECH

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία των στελεχών σας, για όποιες από τις θέσεις υπάρχουν στην εταιρεία σας, προκειμένου να τους καλέσουμε προσωπικά να επισκεφθούν την έκθεση FOODTECH.