Αποστολή προσκλήσεων FOODTECH

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία των στελεχών σας, για όποιες από τις θέσεις υπάρχουν στην εταιρεία σας, προκειμένου να τους καλέσουμε προσωπικά να επισκεφθούν την έκθεση FOODTECH.

espan banner espan banner