31 χρόνια υγιούς οικονομικής λειτουργίας

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον η Forum AE κατάφερε με τη συνέπεια, το κύρος αλλά και τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει όλες τις λειτουργίες της να αναδειχτεί σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες διοργάνωσης επαγγελματικών εκθέσεων και έκδοσης κλαδικών περιοδικών στην Ελλάδα με βάση το τζίρο.

Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και κερδών

Για περισσότερα από 30 χρόνια η FORUM ΑΕ, δραστηριοποιείται στον χώρο των επαγγελματικών εκθέσεων & εκδόσεων, περίοδος κατά την οποία ουδέποτε εκτέθηκε σε εξωτερικό δανεισμό καθώς είναι αυστηρά αυτοχρηματοδοτούμενη. Η FORUM ΑΕ, έχοντας ως φιλοσοφία το να επενδύει στην γνώση, την εμπειρία, τους ανθρώπους και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει έχει καταφέρει μια εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και του προσωπικού της αλλά και μία ισχυρή ανάπτυξη των κερδών της.

Δείτε τους ισολογισμούς προηγούμενων ετών:

2012 2013 2014 2015 2016 • 2017 • 2018

Η εταιρεία Forum SA συντάσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

*forecast figure

Ετήσια αύξηση ανθρώπινου δυναμικού

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως ενός από τα σημαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, η FORUM ΑΕ ακολουθεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων της. Σήμερα, απασχολούμε περισσότερα από 65 έμπειρα στελέχη με γνώση, κατάρτιση και εμπειρία στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους χιλιάδες επαγγελματίες και εταιρείες που μας εμπιστεύονται.