Η FORUM A.E. σε νέες, ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

Νέα γραφεία


Τα νέα, ιδιόκτητα γραφεία της, επί της Λ. Βουλιαγµένης 328, στον Άγιο Δηµήτριο, εγκαινίασε η FORUM AE, η οποία δραστηριοποιείται από το 1988 στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων (HORECA, FOOD EXPO Greece, Oenotelia, ΑRΤΟΖΑ, Athens Coffee Festival) και της έκδοσης επαγγελματικών περιοδικών. Τα γραφεία καλύπτουν συνολική επιφάνεια 650 τ.μ. και φιλοξενούν όλα τα τμήματα της επιχείρησης (διοίκηση, πωλήσεις, marketing, σύνταξη, δημιουργικό, διεθνείς σχέσεις, λογιστήριο). Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των νέων εγκαταστάσεων σέβεται τις αρχές του εργονομικού σχεδιασμού και της οικολογικής ενεργειακής διαχείρισης.

Επένδυση στο μέλλον!
«Είναι µία επένδυση που συνάδει µε την εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια και υπογραµµίζει την ηγετική θέση της στην αγορά. Οι νέες –άκρως λειτουργικές και υπερσύγχρονες– εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης», τονίζει ο διευθύνων σύµβουλος της FORUM AE, Νίκος Χουδαλάκης. Η αγορά του κτιρίου, όπως και κάθε άλλη επενδυτική πρωτοβουλία της εταιρείας, έγινε με αυτοχρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια. Η οικονομική ευρωστία της FORUM AE έχει επιβεβαιωθεί ήδη από το 2010 όταν και αναγνωρίστηκε από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece. Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας εξακολουθεί να απαντά στον αριθμό 210 5242100.